Wat ik doe

Sociaal maatschappelijke activiteiten

Het samen opzetten van maatschappelijke projecten. Hierbij zijn samenwerkingsverbanden met andere organisaties of beleidsterreinen essentieel. RWIN Sportadvies kan ingezet worden om uw vereniging of organisatie meer maatschappelijk te laten profileren. Ook voor projecten gekoppeld aan maatschappelijk betrokken ondernemen.

Projectmanagement

Heeft u onvoldoende mankracht of kennis en kunde in huis, om sportstimuleringsprojecten of deelprojecten binnen gemeenten, sportorganisaties of sportvereniging goed te kunnen realiseren? Dan heeft u aan RWIN Sportadvies een ervaren partner.

Verenigingsmanagement

Een van de kerncompetenties van RWIN Sportadvies is het opzetten van verenigingsmanagement binnen uw vereniging. Met professionalisering versterkt u uw vereniging! Samen kunnen wij het traject aangaan voor het realiseren van een verenigingsmanager binnen uw vereniging.

Verenigingsbeleid

Wat zijn de doelen, wat leeft er binnen uw vereniging en welke risico’s loopt u? Vrijwilligers die stoppen met hun functie, wisseling van bestuurlijk kader of sponsorcontracten die niet verlengd worden. Al deze zaken kunnen ervoor zorgen dat de continuïteit van uw vereniging in gevaar komt. Door beleid te maken binnen uw vereniging creëert u duidelijke kaders waarbinnen uw vrijwilligers kunnen werken. Samen met RWIN Sportadvies kunt u deze zaken voor uw vereniging helder in beeld brengen. Vervolgens kunnen wij u advies en ondersteuning bieden bij de implementatie van uw verandering.
RWIN Sportadvies is inzetbaar voor onder andere uw themabijeenkomst, seminar, teamdag of heidag. Uw onderwerpen worden op maat aangeboden.

Maatschappelijke rol sportvereniging

De maatschappij verandert snel. Dit legt een grote druk op de sportverenigingen in het algemeen en in het Noorden in het bijzonder. Er wordt veel gevraagd van de sportverenigingen. Wilt u als gemeente of als bestuur van een sportvereniging op de juiste wijze inspelen op deze veranderingen en de sportvereniging daarvan laten profiteren? RWIN Sportadvies biedt u ondersteuning op maat op dat gebied.

Meer vrijwilligers in korte tijd

Het tekort aan vrijwilligers staat de laatste 25 jaar in de top drie van de grootste uitdagingen van een sportvereniging.  De methode  Meer Vrijwilligers in Korte Tijd (MVKT) is DE oplossing.  De methode heeft zich de afgelopen jaren bewezen. Meer dan 98% van de ruim 300 deelnemende sportverenigingen hebben geen tekort aan vrijwilligers meer. RWIN Sportadvies is een van twee gecertificeerde docenten in Noord Nederland.

De veilige sportvereniging

De maatschappij verandert en besturen lijkt soms lastig. Bent u bijvoorbeeld bekend met het feit dat sportiviteit en respect over meer gaat dan arbitrage maar dat ook pesten, seksuele intimidatie, discriminatie in de vereniging onderwerp van gesprek moeten zijn? En weet u dat de sportagenda 2012-2016 uitgaat van een hogere participatie aan sport en aan meer sporters en dat sport en bewegen in de buurt gaat over bewegen, gezondheid, sociale cohesie en nog meer? Een grote kans dat u als verenigingsbestuur deze projecten niet goed kent.

Deelname aan het project Veilige Vereniging brengt eenvoudig en bijna spelenderwijs een aantal grote doelen in de sport bij elkaar.

Denk aan sportiviteit en respect, groei, sport en bewegen in de buurt. Door veiligheid in brede zin in uw “mensbeeld” op te nemen levert u een bijdrage aan de continuïteit van uw vereniging en een betere maatschappij. Alleszins de moeite waard om mee te doen lijkt ons! RWIN Sportadvies helpt u van intake tot afronding van het project.  Het project vindt plaats in een vooraf vastgelegd stappenmodel waarin zaken als beeldvorming, oordeel en besluiten in een vaste volgorde plaats vinden en waarbij zowel de vereniging als u als bestuurder meegroeien (verenigingsontwikkeling en persoonlijke/bestuur ontwikkeling)
U krijgt daarmee de kans langzaam maar wel zeker uw doelen te bereiken. RWIN Sportadvies helpt u daarbij in de rol van adviseur en procesbegeleider.